پوریاى ولى
44 بازدید
محل نشر: هفته نامه مهد آزادى تبريز و هفته نامه خوى
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی