قرا جامع یا قرا مجموعه صفویان
40 بازدید
محل نشر: ميراث اسلامى ايران دفتر چهارم سال 1376
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی