نقد و معرفی کتاب: نظری بر دو فهرست تازه انتشار
42 بازدید
محل نشر: مجله آیینه میراث » زمستان 1378 و بهار 1379 - شماره 7 و 8
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
معرفى جلد اول فهرست نسخه‏هاى مركز احياء ميراث و جلداول فهرست نسخه‏هاى خطى مركز دائره المعارف بزرگ اسلامى