گزارشى از تدوین فهرستگان نسخه‏هاى خطى ترجمه‏هاى فارسى قرآن کریم
29 بازدید
محل نشر: مجله‏ترجمان وحى شماره 7 و 8 پاييز سال 1378
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی